Posts Tagged 'אקדמיה'

הפגנה

אולי זה קצת מוקדם בחייו של הבלוג הזה, אבל לעזאזל –

הפגנה –
הועד המנהל איבד את המנדט
הקהילה האקדמית באוניברסיטת ת"א דורשת מהועד המנהל להתפטר

היום, יום חמישי, 17.1 בשעה 18:00 מול בניין המנהלה – בואו בהמוניכם!

הועדים המנהלים באוניברסיטאות השונות כבר חודשים מהלכים אימים על הסטודנטים והמרצים ומנסים להפריד בין המאבקים של שניהם – בשביתת הסטודנטים הם איימו בביטול הסמסטר, בשביתה הנוכחית הם איימו באופן כוחני ואלים בצווי מניעה, אולם עכשיו הם שלפו את התרגיל המלוכלך מכל בניסיון לגרום לסטודנטים לצאת כנגד המרצים – השבתת מגן של ההנהלה (המעסיק) את הקמפוסים, כלומר סגירת האוניברסיטה. השבתה זו כבר יכלה להיות לפני חודשים והסיבה היחידה לעיתויה, תחילת תקופת המבחנים של קורסים שכן התקיימו, הוא כדי להלחיץ את הסטודנטים ע"מ שאלו יצאו כנגד שביתת המרצים ויגרמו להם לחתום על הסכם כניעה.

גם כאשר נשיא אוניברסיטת ת"א התנגד להוצאת צווי המניעה וביטל אותם, וגם עכשיו כאשר הנשיא, הרקטור והמנכ"ל מתנגדים לסגירת הקמפוס – הועד המנהל בראשות התעשיין המהולל דב לאוטמן עיקבי ועיקש לפעול באופן חד-צדדי וכוחני. הקהילה האקדמית כולה עומדת יחדיו כנגד הקיצוצים, השחיקה בשכר, ההפרטה, העסקה פוגענית של מאות מרצים תחת הכותרת "מרצים מן החוץ" ושל עובדי שמירה וניקיון תחת הכותרת "עובדי קבלן", הפגיעה הקשה בשגרת הלימודים האקדמים מצד הסטודנטים ושכר הלימוד הגבוהה – והועד המנהל בשלו ביד אחת ובקריצת עין עם האוצר.

תחת מחטף השינוי המבני שהוחל באוניברסיטאות (ע"ע דוח מלץ) בשנים האחרונות הופקעה סמכות קבלת ההחלטות באוניברסיטה לידי גורמים זרים – נדבנים מהארץ ומחו"ל, פקידי אוצר בעבר ובהווה ותעשיינים ובעלי ממון.

האוניברסיטה הזו היא שלנו!
מי שצריך לנהל את המוסד האקדמי הם חברי הקהילה האקדמית – סטודנטים, מרצים ("זוטרים" ו"בכירים"), עובדי מנהלה וכו', אלו שמרכיבים את הקהילה הזו ומקיימים אותה, לא כאלה שעבורם האוניברסיטה היא כעוד מפעל או חברה.

ועד מנהל של אוניברסיטה מאבד את הלגיטימיות כשהוא מחליט לסגור את המוסד עליו הוא אחראי

אנו קוראים לועד המנהל להתפטר לאלתר ולהחזיר את כל הסמכויות הניהוליות והאקדמיות לסטודנטים ולמרצים

הפיצו, בואו, צעקו