Posts Tagged 'בועה תל אביבית'

חצי הכוס המלאה

הנה שלא יגידו שלא יוצא משהו חיובי מהמצב – עקב הרחבת טווח הירי של רקטות הקסאם והגראד נכנסה משפחתי סוף סוף לטווח המאוים. לא עוד יאשימוני בהיותי תל אביב בועתי, לא עוד יציעו לי לעבור לשדרות.

* סרקאזם , למתקשים בזיהוי.

חם כאן בבועה

כתבתי את זה כבר איפהשהו בעבר, אבל בכל זאת.

בעקבות פוסטים בהיתוך הקר ובחדר  404 , התחיל ויכוח בטונים מדומיינים גבוהים בדבר הומור שחור והטעם שבו. אנשים אחרים כבר כתבו את דעתי בנושא. בקצרה: הבדיחות הספציפיות האלה לא היו ממש מצחיקות לטעמי, טוב, זאת ב404 אולי קצת, אבל בחייאת, הומור, לא מתים מזה.

מה שתפס אותי בתגובתה של אדר הוא החזרה לאגדת הבועה התל אביבית. אני לא יודע מאיפה הגיעה התחושה כאילו תל אביב מנותקת (לא היו פיגועים בתל אביב? אני זוכר כמה, אני גם זוכר שעל זה צחקו. אולי אז הבועה הייתה בחיפה). מה שמפריע לי בתזת הבועה היא חוסר היכולת להימלט ממנה, או יותר נכון היכולת להימלט רק מצד ימין.

הרי אם לא איכפת לי מכלום אני בועתי, וחס ושלום שאשב בבית קפה, סממן הבועתיות המובהק ביותר.. אם כן איכפת לי ואני יוצא להפגין, אז בהיותי שמאלני מאנייק אני יוצא להפגין נגד מלחמות. ואז ההפתעה מגיעה, כפי שהגיעה לפני שנתיים בזמן מלחמת אולמרט – אני עדיין בועתי.

כנראה שסגרו את כל מי שדעתו לא מתיישרת עם הקונצנזוס הנוכחי, שדרכי התגובה שלו לאירועים לא היה עובר את עריכת מהדורת החדשות,בבועה ולא סיפרו לי.

חבל שזה לא נכון, נשמע כיף שם בבועה. יש צחוקים על ירושלמים.