Posts Tagged 'תיאוריות קונספירציה'

קונספירציה!

בפוסט האחרון ב"חברים של ג'ורג'" האשים אחד המגיבים את הכותב, יוסי גורביץ, בהפצת תיאוריית קונספירציה. האשמות מעין אלה חוזרות על עצמן לא רק בבלוג של יוסי אלא בפורומים רבים נוספים. באופן אישי אני זוכר אותן כאחד מהמוטיבים העיקריים של תגובות הסטודנטים בקורס "כתוב בעיתון – תקשורת ואידיאולוגיה" שהעבירה בזמנו טניה ריינהארט (ז"ל).

במקרה זה מוקד הטענה היה הקישור שעשה יוסי בין דו"ח וינוגרד המתקרב, לבין ציד המכשפות שעורך הצבא אחר חיה מוזרה בשם "משתמטים". יוסי הצביע נכונה על העובדה שהצבא הוא ארגון בעל אינטרסים, ובראש ובראשונה אינטרס הקיום העצמי – שאין ארגון בעולם אשר חף מימנו. ואכן ניסיון להסטת תשומת הלב של הציבור ממסקנות דו"ח לא אוהדות (כפי שצופים הרוב), היא דרך פעולה אפשרית העומדת בפני הצבא כדי לשמור על מעמדו (קיומו הרי מובטח).

למה, אם כן, אין זו תיאוריית קונספירציה? הרי כאשר קוראים את דבריו של יוסי התמונה הראשונה העולה בראש היא אכן חבורה של קצינים בכירים יושבים סביב שולחן בקרייה ובוחנים את תכניות המגירה שהוכנו מראש על מנת להתמודד עם איומי יח"צ הרסניים כוינוגרד ומסקנותיו.

אלא שתמונה זו מטעה, הצבעה על שימור אינטרסים אינה כהצבעה על יד מכוונת. על מנת להחשב כתיאוריית קונספירציה, צריכה תיאוריה לעמוד לפחות בעיקרון אחד – עיקרון חוסר ההפרכה.

פופר טבע את מושג עיקרון ההפרכה הקובע את הסטנדרט בו צריכה תיאוריה לעמוד על מנת להחשב כקבילה מבחינה מדעית – עליה להיות מסוגלת לספק יכולת אם גם מדומיינת להפריכה. מסיבה זו התיאוריה המרקסיסטית או הפסיכואנליזה אין יכולות להחשב כמדעיות, מכיוון שלא ניתן למוא דרך להפריכן. תיאוריות קונספירציה, כמו תיאוריות אלה, מכסות גם הן את כל האפשרויות. אדם המאמין, לדוגמא שטימותי מקווי הוא קורבן של קנונייה ממשלתית בפרשת הפיצוץ של בניין הממשל הפדראלי באוקלוהומה סיטי, ימצא הסבר חלופי אפשרי לכל עדות מרשיעה שתובא בפניו (והסברים כאלה אכן נמצאו על ידי תומכיו).

לא קשה להעלות על הדעת הסבר חלופי למאבק הציבורי אותו מנהל הצבא כנגד אלה אותם שיחרר או סירב לגייס (השימוש השני והאחרון שייעשה בבלוג זה במונח משתמטים הוא בסוגריים אלה בלבד – האחוז האפסי של המשוחררים שאכן "לא לגיטימי" אינו מספיק כדי לתבוע לעצמו מושג). עובדה זו אינה הופכת את טענתו של יוסי לנכונה או לשיקרית. אם הטענה הייתה יותר קונקרטית היא הייתה הופכת לטענה הגיונית שניתן להביא עדויות בעדה או נגדה. אך כאמור עלה כאן הסבר אחד אפשרי והגיוני לגבי צורה שבה פועלות מערכות כוח בחברה על מנת לשמר את כוחן.

כמו שאדם הטוען שמקדונלדס מפרסמת את עצמה כחברה המייצרת אוכל בריא יותר על מנת להגביר את מכירותיה, וזאת על ידי הצגת הנתונים הרלוונטיים בצורה מחמיאה יותר, לא היה מוקע כקונספירטור, כך גם יוסי אינו יכול להיות מואשם, בהפצת תיאורית קונספירציה במקרה זה בצורה הראויה ללקיחתה ברצינות.